Saturday, March 25, 2017

Нови картички

Привет!
Идвам набързичко да ви покажа още две нови картички, чиито основи ме чакаха за вдъхновение десетина дни.
Ето ги и тях.
                                                                            До скоро!
                                                                            Мартина
                                                                             

No comments:

Post a Comment